Logo Shot Glass Set

$25.00

Ships on: July 17, 2024

Set of three 1 oz shot glasses:
- Slipknot logo
- Tribal S logo
- 9 point star logo

157mm x 53mm x 69mm

Hand wash.